Zadania ochrony

Udaje się ich zobaczyć w hipermarkecie, centrum handlowym, albo postoju, na jakim zostawiamy swe auto. Mowa o ochroniarzach i stróżach, jacy niestety są najgorzej opłacanym fachem w kraju. Ochronę w Polsce reguluje przepis z 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przepisy prawa regulują obręb obowiązków, jakież wchodzą w zakres ochroniarza, przykładowo jak odbywa się szkolenie zawodu oraz najważniejsze jakie przysługują mu przywileje w czasie robienia obowiązków służbowych.

Niestety około połowa pracujących z firm ochroniarskich nie posiada licencji pracownika ochrony fizycznej. Jest to cała armia ochroniarzy w sklepikach, miejscach parkingowych, dozorców dla jakich stróżówka to drugi domek. Obecność ochroniarza powinna odgrywać zapobiegawczo.

W razie kwestii zagrażającej ochroniarz ma poprawnie zareagować, stosując należytych środków. Jednakże co ze stróżem nocnym? Często okazuje się bohaterski, niefortunnie nie może nic. Już rozsądniej sprawdza się sam system monitoringu. Po co w ogóle istnieje ochrona czy stróże nocni i jakie są jej obowiązki? Obowiązkiem pracownika ochrony z licencją jest dla przykładu trwałe przebywanie na terenie chronionego obiektu, dokonywanie obchodu strzeżonego obiektu wspólnie ze wspólnikiem, nie opuszczanie strzeżonego obiektu w toku pełnienia służby, w przypadku zaistnienia zdarzeń wyjątkowych powiadomić stosowne służby itp.

Gdy oznajmimy, że zostaliśmy niewłaściwie potraktowani poprzez ochronę, jesteśmy w stanie dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Mamy prawo złożyć skargę na niesłuszne posądzenie albo niewłaściwe funkcjonowanie pracownika ochrony. W obiekcie handlowym, w jakim ochroną zajmują się z reguły ochroniarze bez licencji, ze skargą kierujemy się do kierownika bądź właściciela sklepu.Powiązane słowa: