O żywieniu bydła

Żywienie jest najistotniejszym komponentem wpływającym na wydajność krów mlecznych a także na skład mleka. Wszystkie błędy zrobione w tym zakresie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w niektórych przypadkach zdołają prowadzić do większego pogorszenia stanu zdrowia stada. Jeszcze parę lat temu model żywienia krów mlecznych preferowany przez dużej liczby rolników pozostawiał sporo do życzenia.

W żywieniu bydła niebywale ważnym momentem jest przekierowanie z żywienia zimowego na letnie. Wielu rolników zauważając w zielonkach alternatywę na rozwój wydajności, zbytnio gwałtownie przekształca sposób, co w praktyce przynosi całkowicie odwrotny skutek. Czyli pasze dla bydła czasu zimowego zielonki zawierają mniej suchej masy i włókna, charakteryzują się większą strawnością i zawartością białka, przy niekorzystnym stosunku energii do białka.

Te różnice w składzie oraz wartości pokarmowej może powodować niedobór progresu wydajności, a nawet jej spadek. Dlatego też dawki pasz treściwych dla krów są ograniczone. Bilansowanie substratów mineralnych stanowi bardzo elementarny problem w żywieniu krów. Na nieszczęście jest ono zazwyczaj zaniedbywane poprzez rolników, a nawet gruntownie pomijane, cóż jest w stanie przynosić zminimalizowanie wydajności lecz również pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, i tym podobne. Ilość a ponadto rodzaj dodatków mineralnych muszą być dostosowane do zapotrzebowań produkcyjnych krowy i zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich.

Ażeby rolnicy postanowili być zadowoleni z efektów produkcyjnych nie muszą popełniać wcześniej wymienionych pomyłek w jedzeniu krów mlecznych. Gdy wypadają jakiekolwiek nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu wydajność mleczna ulegnie poprawie.Powiązane słowa: