Jak przechowywać nawozy organiczne?

Naturalne nawozy są bazą azotu, niewłaściwie trzymane potrafią punktowo zanieczyszczać zbiorniki wodne, jak również wody podziemne azotanami. Ze względu na to zwraca się szczególną uwagę na przechowywanie nawozów naturalnych. Rozwój inżynierii budowlanych zezwala na zastosowanie w branży rolniczej coraz to nowszych rozwiązań.

W dawnych czasach pojemniki na gnojowicę urządzane były betonu zbrojonego, aktualnie coraz to częściej hodowcy wybierają nowocześniejsze rozwikłania. Przepisy prawne obligują właściciela zwierząt do zagospodarowania nawozów taki sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu. Limit płyty gnojowej oraz pojemność zbiorników na gnojowicę powinny mieć taką wielkość, ażeby zagwarantować gromadzenie lecz również trzymanie tych nawozów przez okres co najmniej pół roku.

Gnojówkę, bez względu od skali prowadzonego chowu lub hodowli zwierząt, zachowuje się tylko i wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie, co najmniej 6-miesięcznej produkcji takiego nawozu. Odpowiednim wyjściem są zbiorniki żelbetowe, jakież znajdziemy na stronie www.wolfsystem.pl . Przykrycie zbiornika wykonywane jest w celu redukcji emisji zapachowej, jaką to rodzi odkładane w zbiornikach medium. Redukcja uciążliwych dla otoczenia odorów, jaka przynosi zakrycie obiektu, polepszy warunki środowiskowe. Przykrycie zbiornika wykonuje się w sposób absolutnie ostrożny dla rzeczywistości.

Zakryty obiekt nie stanowi zagrożenia pod aspektem wybuchu ponieważ stwarzane są ponadprzeciętne kominki odgazowujące, takie które nie dopuszczają do nadmiernego nagromadzenia się siarkowodoru. Jednocześnie zadaszenie ochrania składowane substancje przed mieszaniem się ich z opadami atmosferycznymi.Powiązane słowa: