Błędy żywieniowe bydła

Żywienie jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność krów mlecznych oraz na skład mleka. Wszelkie błędy popełnione w tym zakresie natychmiast uwidaczniają się w spadku wydajności, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia stada. Jeszcze kilka lat temu sposób żywienia krów mlecznych preferowany przez wielu rolników pozostawiał wiele do życzenia. W żywieniu bydła bardzo ważnym momentem jest przejście z żywienia zimowego na letnie.

Wielu rolników widząc w zielonkach szansę na wzrost wydajności, zbyt gwałtownie zmienia sposób, co w praktyce przynosi zupełnie odwrotny skutek. A więc pasze dla bydła okresu zimowego zielonki zawierają mniej suchej masy i włókna, charakteryzują się wyższą strawnością i zawartością białka, przy niekorzystnym stosunku energii do białka. Te różnice w składzie i wartości pokarmowej może powodować brak wzrostu wydajności, a nawet jej spadek. Dlatego też dawki pasz treściwych dla krów są z góry ograniczone. Bilansowanie składników mineralnych stanowi bardzo istotny problem w żywieniu krów.

Niestety jest ono często zaniedbywane przez rolników, a nawet zupełnie pomijane, co może powodować obniżenie wydajności oraz pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia w rozrodzie, choroby, itp. Ilość i rodzaj dodatków mineralnych muszą być dostosowane do potrzeb produkcyjnych krowy i zbilansowane ze związkami mineralnymi podawanymi w paszach gospodarskich. Aby rolnicy mogli być zadowoleni z wyników produkcyjnych nie powinni popełniać wyżej wymienionych błędów w żywieniu krów mlecznych. Jeżeli występują jakieś nieprawidłowości to po ich wyeliminowaniu wydajność mleczna ulegnie poprawie.Powiązane słowa: